Toplam Arz Toplam Talep Analizi

Categories AÖF 4.Sınıf

ÜNİTE :5 TOPLAM ARZ TOPLAM TALEP ANALİZİ 

Bir ekonomide Mal ve Para piyasalarının aynı anda dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı miktarının eşanlı bileşimlerini gösterir. Üzerindeki her nokta da genel denge şartı sağlanır.

Mal Piyasası Dengesi= Para Piyasası Dengesi

I = S (IS eğrisiyler gösterilir.) Ms=Md (LM eğrisiyle gösterilir.)
GENEL DENGE

—Toplam Talep eğrisinin azalan eğilimli olmasının 3 edeni vardır;

1-Dış Ticaret Etkisi= Fiyatların düşmesi ihracatı arttırır. toplam harcamalar artar,bunun sonucunda GSMH artar.
2-Faiz Etkisi= Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi reel para arzını (satın alma gücünü) arttırır,bunun sonucunda faizler azalır ve böylece yatırımların maliyeti azalır bunun sonucunda yatırımlar artar,GSMH yı da olumlu etkileip arttırır.
3-Refah Etkisi(Pigov Etkisi)= Fiyatların düşmesiyle satın alma gücü artan bireyler toplam talepleri arttırır bunun sonucunda gelir artar.

Toplam Arz Eğrisi; 

Belli fiyat düzeylerinden bir ekonomideki tüm firmaların piyasaya satmak üzere sundukları mal miktarına toplam arz, fiyat ve gelir düzeyini gösteren eğriye de toplam arz eğrisi denilmektedir.toplam arz eğrisi, genel olarak artan eğime sahiptir.Bunun nedeni daha fazla çıktı düzeyi için artan maliyetleri karşılamk gerektiğinden fiyatların yükseltilmesidir.

Toplam Arz Eğrisinin 3 Alanı;

Keynesyen Bölge ;Toplam arz eğrisinin yatay olduğu bölgededir.Bunun sebebi firmaların ne kadar mal talep edilirse o kadar üretecekleridir.Keynesyenlere göre;fiyatlar yapışkandır ve tam istihdama ulaşabilmek için toplam talebin arttırılması gerekir.

Orta Alan ; Toplam arz eğrisinin ekonominin tam istihdama yaklaştığını gösteren artan eğimli kısmıdır.Fiyatlar yapışkan değildir.

Klasik Alan ; Toplam arz eğrisinin düşey olan kısmıdır.Ekonominin tam istihdama ulaştığı varsayımıyla fiyat düzeyi ne olursa olsun üretim miktarının değişmeyeceğini ifade eder.

NOT: Toplam harcamaları arttıracak her türlü faktör toplam talep eğrisi sağcı,azaltıcı faktörler sola kayar.
Toplam üretimi artturacak koşulları toplam arz eğrisini sağa, azaltan koşullar ise sola kaydırır.
Kısacası; Genişletici Maliye Politikası sağa(+)
Daraltıcı Maliye Politikası sola(-) kaydırır.

Arz Varsayımları Para ve Maliye Politikaları 

1-Keynesyen Bölge ; Ekonominin ciddi bir durgunluk içinde olduğunu belirtmek için toplam arz eğrisinin yatay olduğu bölgedir.Fiyatlar yapışkan olduğu için GENİŞLETİCİ PARA VEYA MALİYE POLİTAKALARI toplam harcamaları arttırarak tam istihdama çıkmaya çalışır.

2- Orta Alan ; Bu alanda talep de ki bir artış sonucunda hem fiyatlar genel düzeyi hem de gelir artmaktadır.Fiyatların artmasının sebebi üretimde bazı dar boğazların yaşanması tam istihdama yaklaştıkça verimliliğin azalması gibi nedenlerdir.
*Genişletici Politika bu bölgede tam etkili değildir.

3- Klasik Bölge ; ekonominin tam istihdama ulaştığında toplam arz eğrisinin yatay eksene dik bir doğru şekline gelmesiyle genişletici politikaların gelir düzeyine etkilemediği bölgedir.

Toplam Arz Eğrisi ve Beklentiler 

Toplam arz eğrisine ilişkin olarak üzerinde durulması gereken durumlarda birisi enflasyonist beklentilerdir.Her kısa döneme göre enflasyon oranı değiştikçe toplam arz eğrisinde hareket eder.eğer enflasyon oranı uzun dönem için sabit kalırsa firmalar ve çalışanlar bu oranın devam edeceğini bekleyecek ve beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon aynı kalacaktır.Ancak; fiyat düzeyindeki yanlış algılamalar söz konusu olursa bu durumda toplam arz eğrisi yanıltıcı olacaktır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Toplam Arz Toplam Talep Analizi
  • Dosya Boyutu/Türü: 22.6 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir