Siyaset Bilimi Nedir?

Categories AÖF 4.Sınıf

ÜNİTE 1 SİYASET BİLİMİ NEDİR?

1. Gözlem sınıflandırma ve yorum. Gözlemler olayların sınıflandırması sonucunda değişmez her zaman her yerde aynı neden sonuç ilişkisine varılabiliyorsa. Bilimsel yasa demektir. Ama böyle bir sonuç yoksa Kuramdır.

2. Herakletius. Ayı ırmakta iki kez yıkanmaz sözü toplumların sürekli değişim içinde olduğunu söylemektedir.

3. Siyasal düşünce alanında felsefeden bilme doğru geçiş Aristo ile olmuştur.

4. Batılı kaynakların sosyolojinin kurucusu saydığı İbni Haldun. Devlet ve iktidar kavramlarını incelemiştir.

5. Makyavel dinsel ahlak açısından bakmayan var olanı saptamaya çalışmıştır. Prensi bir kaynak olmuştur.

6. Monstesquie yasaların ruhu demiş toplumsal doğal çevre ile hukuk siyaset arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Toplumsal olayların kendine özgü yasaları vardır demiştir.

7. Sosyolojinin kurucusu Aguste Comte konuları belirterek Toplumsal Statik Toplumsal Dinamik demiştir.

8. Karl max a göre toplumsal bilimlere öznelliğin yerine nesnelliği geçirmiş oldu.

9. Alex Tocovelli Amerikan Demokrasisi yapıtı vardır.

10. Max Weber Karl marxın toplumsal ağırlık yerine burokrasi kelimesini kullandı. Siyasal iktidarın meşruluğunun temellerini açıklanmasında ortaya çıkar. Siyaset kişilerin diğer kişiler karşısında egemenlik kumasıdır. Otorite kavramını incelerken yaptığı otorite ayrımları hala kullanılmaktadır.

11. İşlevci yaklaşım yapan Malinowskidir. Metronun getirdiği bozuk işlev gizli işlev gibi kavramlar. Bozuk işlev hayatı zorlaştıran kavramlar olarak ortaya çıkar. Spencer toplum bir organizma demiştir.

12. David Easton a göre Siyasal sistem Fizik biyolojik toplumsal ve pisikolojik. Her iktidar kararı toplum üstünde bir etki yapar. Girdilerin çıktılara dönüştüğü bir ortamdır. Eksikliği değişmeyi açıklayamamaktadır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Siyaset Bilimi Nedir?
  • Dosya Boyutu/Türü: 22 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir