Siyasal Yaşam İçinde Küçük Grupların Yeri

Categories AÖF 4.Sınıf

ÜNİTE 4 SİYASAL YAŞAM İÇİNDE KÜÇÜK GRUPLARIN YERİ

1. Birinci guruplar birbirine sıkısıkı bağlı guruplardır. İkinci guruplar daha resmi örnek iş arkadaşlarıdır

2. Birinci guruplar yazılı kurallara bağlı olmayıp ikinci guruplar yazılı kurallar ağır basmaktadır.

3. Morenonun sosyo metri kişiler arası duygusal bağları tespit etmekte kullanılır düşünce önderi

4. Gurup dinamiğini ortaya atan Lewin dinamik bir bütündür gurubun bir bölümdeki hareket hepsini etkiler.

5. Birinci guruplar otoriter. İkinci guruplar demokratik üçüncü gurup bırakınız yapısıncılar.

6. Gurup içi dinamik kurt lewin guruplar arası olan muzaffer şerif.

7. Laswell aratırmalarına göre kişinin sosyalist tutucu anarşist yada terörist olmasında aile önemli rol oynar.

8. Muzaffer şerif özellikle arkadaş gurupları etkin olmaktadır.

9. Ali köy boy tarikat gibi egenmen olmasında otoritedir.

10. Derneklerin sendikaların, koperatiflerin, siyasal partilerin demokratikleşmede etkisi olmuştur.

11. Durkneim küçük duruplar bireyler arasındaki boşluğu doldurarak anomi tehlikesini ortadan kaldırır.

12. Kısaca kurallar konumlar görevler küçük gurupların yapısını oluşturur.

13. Komumistlerde gurup içi kurallar yumuşak hoşgörü artmıştır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Siyasal Yaşam İçinde Küçük Grupların Yeri
  • Dosya Boyutu/Türü: 21.7 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir