Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Politikalarının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar

Categories AÖF 4.Sınıf
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

ÜNİTE :1 MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

-KLASİKLER-
*Bırakınız apsınlar, bırakınız geçsinler teorisini ileri sürmişlerdir.

*Düşünürleri ; David Ricardo-Adam Smith

*Sanayi devrimiyle birlikte gelişmeye başlamışlardır.

*Tam rekabet şartları geçerli

* Devlet ekonomide bulunmamalı
==>>Devlet sadece yönetimde bulunmalı asla ekonomiye müdahale etmemeli.

*Ekonomide “Her sorun kendiliğinden sanki görünmez bi el varmış gibi çözülür”
==>>Her sorunun kendiliğinden çözülmesinin nedenleri;

-Fiyatların esnek olması (Bozulan dengenin tekrar oluşmasına DENGENİN TEKLİĞİ oluşum hızı PİYASALARIN TEMİZLENME HIZı)

-Ücretten esnek olması.

* Para yansızdır.(Paranın yansız olması üretimi etkilemez)
(Ekonomide tam istihdam sağlanabilir)

Miktar Teoremi=

M . V = P . Y — >GSMH(gelir)
para…..dolaşm……. Fiyt.Gnl. sbt
miktarı….. hızı(sbt)…… düzeyi

(+)M(-) = (-)P(+)

* Toplam arz eğrisi düşeydir.

I (yatırım) = S (tasarruf)

-KEYNESYENLER-

*1929 Dünya ekonomik buhranı ile çıkışları başlamıştır.

*Düşünürleri:John-Maynard-Keynes

* 1936 ==>Para, faiz ve istihdamın genel kuramı

*Fiyatlar yapışkan (kolay değişmez)

*Ücretler yapışkan ” ”

*Toplam arz eğrii yatay.

*Piyasada eksik istihdam(işsizlik) var.

*Parasal sektörde “Likitide tuzağı” geçerli
I = S (eşit değildir olacak.) –> Tasarruf yapanlarla yatırım yapanlar farklı.

*İlk kez spakülatif amaçlı para talebini öne sürmişlerdir.

-ÇAĞDAŞ KEYNESYENLER-

Günümüz de Keynesyen görüşü simgeleyen temel görüşleri benimsemekle beraber hem para hem de maliye politikalarını savunurlar.Bunun nedeni=

*Keynesyenlerin 2.dünya savaşından sonra karşılaşılan sorunları çözmede maliye politikasının istenildiği kadar başarılı olduğuna inanılması

*Yine bu dönemde popüler olmuş monotarist görüşten oldukça fazla etkilenmiş olmaları

*1970’li yıllarda yaşanan yüksek oranlı stagflasyon(enflasyon anındaki durgunluk-enflasyon+işsizlik-)ekonominin geleneksel maliye ve para politikası ile düzeltilmesini zorlaştırmış aktivist politikalarının(maliye politika) yanlışlakları hissedilmeye başlanmıştır.

-MONOTARİSTLER-

1960-1970 yılarında Amerika’da M.fridman önderliğinde popüler olmuşlardır.ekonomideki sorunları çözmek için para politikalarının savunmuşlardır.Serbest piyasa ekonomisine dayalı para arzını ön plana çıkartan görüşler savunurlar.Piyasadaki aksaklıkların para arzının ayarlanmasıyla çözülebileceğini savunmuşlardır.

-MONOTARİSTLERİN TEMEL GÖRÜŞLERİ-

-Genişletici veya daraltıcı para politikaları ile ekonomiyi düzene sokarlar

-Amaç istikrardır, bu da piyasadaki para miktarının düzenlenmesiyle gerçekleşir.

-Monotaristlere göre tüketim cari gelirin değil sürekli gelirin bir fonksiyonudur.

CARİ GELİR: Dönem içerisinde kazanılan gelirlerdir.(keynesyenler savunur.)
SÜREKLİ GELİR: Geçmiş ve gelecekte ki gelirlerle birlikte yapılan bir ortalamadır.

-Monotarislere göre faiz oranları istikrarlıdır.

-Monotaristlerde klasikler gibi işsizliğin doğal işsizlik ve geçici işsizlik kavramı olacağından tam istihdam gerçekleşmez.

MONOTARİSTLERE GÖRE DIŞLAMA ETKİSİ

Genişletici maliye politikasının; maliye politikasında faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak yatırımlar azalır.bunun sonucunda özel sektörün payı devlete nazaran azalır.bu ekonominin yavaşlamasına neden olur.monotaristler bu nedenle maliye politikasının savunmazlar.

MONOTARİST YAKLAŞIMIN POLİTİKA ÖNERİSİ:

Keynesyenlerin aksine monotaristler özel sektörün istikrarlı olduğunu savunurlar , ekonomik sorunların içsel sorunlardan kaynaklandığını değilde ekonomiye yapılan dışsal mdahaleler sonucu olduğunu savunurlar.eğer aktif bi politika istikrarsızlık yaratıyorsa en iyi çözüm bu politikayı uygulamamaktadır.

YENİ KLASİK MAKRO EKONOMİK YAKLAŞIM

Ekonomik hayatta üretim ve istihdam düzeyinde meydana gelen dalgalanmaların nedenini insanların bekleyişindeki hatalar olarak görürler. Bu yaklaşımda kabul edilen iki önemli varsayım vardır. Bunlar:

Rasyonel Beklentiler kuramı: İnsanların bilerek ve isteyerek sistematik olarak hataya düşmeyeceklerini varsaya. İlk kez J.Muth tarafından incelenmiş daha sonrasında R.Lucas ve T.Sorgent tarafından geliştirilmiştir.

Piyasaların Temizlenmesi Kuramı: Bozulan dengenin kendiliğinden tekrar oluşması anlamındadır. Piyasa bunu kendiliğinden yapmaktadır. Bu yaklaşıma göre; Tam piyasa şartları söz konusudur.Ücret ve fiyat esnektir.Aktivist politikalar uygulanmaz.Monotaristlerden ayrıldıkları nokta kısa dönemde ve uzun dönemde hiçbir şekilde devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğidir.

YENİ KEYNESYEN YAKLAŞIMI

A.okun 1890’li yıllarda populer olmuşlardır. Sabit ücret varsayımına dayanan temiz olmayan piyasa yaklaşımını savunurlar. Keynesyenlerden farkları; fiyatların tamamen yapışkan(sabit) olduğuna değilde çok yavaş ayarlanabildiğini savunmalarıdır. Yeni keynesyenler ortaya çıkan makro ekonomik sorunların nedenlerini mikro ekonomik parçalara bölerek bulmaya çalışırlar.Yeni keynesyenler ise piyasa ekonoisinin zayıflıklarını mikro ekonomik yollardan hareket ederek çözmeye çalışırlar.

POST KEYNESYENLER YAKLAŞIMI

1970’li yıllarda yaşanan stagflasyon olgusunun temel keynesyen çözümler ile sonuçlandırılamaması nedeniyle keynesyen görüşün içindeki farklılaşmalardan doğmuştur. M.Kalecki , D.Davidson , J.robinson taraflarından savunulmuştur.Bu yaklaşıma göre birbirleriyle doğrudan ilişkili olan ekonomik büyüme ve gelir kavramları ana belirleyicilerdir.Post keynesyen yaklaşımda monotarist görüşe karşı çıkılarak tüketimi kısarak işsizliğin arttırılacağını ileri sürülmüştür.

EKONOMİK SORUN; YAKLAŞIMLARA GÖRE

KLASİK YAKLAŞIM–>ÜRETİM DENGESİZLİĞİ
KEYNESYEN YAKLŞ.–>TÜKETİM DENGESİZLİĞİ
MONOTARİST YAKLŞ.–>PARA ARZI DENGESİZLİĞİ
YENİ KLASİK YAKLŞ.–>BEKLEYİŞLER DENGESİZLİĞİ
POST KEYNESYEN YAKLŞ.–>EKONOOMİK BÜYÜMENİN YAVAŞLAMASI VE GELİR DAĞILIMININ ADALETSİZLİĞİ

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Maliye Politikalarının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
  • Dosya Boyutu/Türü: 25.4 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir