İradi Politikalar Karşısında Otamatik İstikrar Sağlayıcılar

Categories AÖF 4.Sınıf

UNİTE : 6 İRADİ POLİTİKALAR KARŞISINDA OTAMATİK İSTİKRAR SAĞLAYICILAR

İradi Maliye Politikası; Toplam talebi değiştirmek ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için harcamaları ve vergilerde bilinçli olarak değişiklikler yapılmasıdır. İradi politikanın temel özelliği “Siyasi karar birimlerinin takdirine dayanmasıdır”.

-İradi politikalarının Uygulanmasındaki sorular- 

İradi politikalar istikrarı sağlamaya yönelik olsada iki nedenden dolayı amacına ulaşamayabilir.

1-Tanı ve Teşhis Sorunu= Ekonomik faaliyetlerde dalgalanmaları doğru olarak tanı ve teşhis etmek için kullanılan teknikler son yıllarda gelişmiş olsa da her zaman tahminlerin doğru olacağı beklenemez. Doğru tahmin çözümüde beraberinde getirir.

2-Gecikme Sorunu= Bir maliye politikasına gerek duyulduğu andan itibaren sonuçları alana kadar geçen süredir.3’e ayrılır.

a-Tanıma Gecikme Tanısı= Bir istikrarsızlığın ortaya çıkmasıyla bir mali işlem için harekete geçme kararı alınana kadar geçen süredir.
b- Uygulama Gecikmesi= Harekete geçme ile uygulama arasındaki süredir.

c-Tepki Gecikmesi= Uygulamaya geçildikten sonra ilk sonuçları olana kadar ki süreçtir.

—Otomatik İstikrar Sağlayıcılar-

Ekonomik dalgalanma dönemlerinde kendiliğinden devreye girerek dalgalanmaları azaltan faktörlerdir.

Vergiler, işsizlik sigortaları, tarım destekleme fiyatları otomatik istikrar sağlayıcılardır.
Otomatik İstikrar sağlayacıların gücü;
—vergilerin esnekliğine
—yapılan kamu harcamasının zamanlamasına bağlıdır.

OSÖ = /\ Ya  Gerçek gelir artışı (vergilerle yapılan kamu harcamalarıdır.)
………../\ Y  Gerçek olmayan(arizi) gelir artışı (Borçlanma ile yapılan kamu harcamasının gelire etkisi)

OSÖ = 0 ‘sa istikrar gelir sağlayıcı herhangi bir sonuç vermiyor.(etkisizdir)

OSÖ = 1 ‘se istikrar gelir sağlayıcı tam etkindir.

Bir ekonomide vergilerin otomatik istikrar sağlayıcılı gelir düzeyinde ki değişikliğe verginin ne kadar tepki verdiğine bağlıdır.
*Verginin esnekliği arttıkça otomatik istikrar sağlayıcısıda artar.

YANi;Gelir düzeyinde bir değişim olduğunda vergi buna hemen tepki veriyorsa vergi esnektir ve otomatik istikrar sağlayıcı olarak kullanılabilir.

VERGİ ÇEŞİTLERİ
-Sabit oranlı Tarifeli Vergiler= Belli bir oran üzerinde alınan hiç değişmeyen vergilerdir.0 ‘dır.Örneğin;Baş vergisi

-Oransal Tarifeli Vergiler= Vergi matrahının GSMH’daki değişikliğe göre duyarlı olduğu vergilerdir.

-Tek Oranlı Vergiler= Vergi matrahının esnekliğine gelirdeki değişikliğine vergi matrahının otomatik olarak tepki verdiği belli oranlara sahip vergilerdir.

Artan Oranlı Vergiler= Otomatik istikrar sağlayacılığı en fazla olan vergilerdir.Gelirde ki değişikliğe en iyi tepkiyi veren esnekliği en fazla olan vergilerdir.Örnek;Gelir Vergisi.

Otomatik İstikrar Sağlayıcı Olarak Kamu Harcamaları

Harcamaların otomatik istikrar sağlayıcı olarak kullanılabilmesi için “ genişleme döneminde frenleyici, daralma dönemimdeise; genişletici bir etkisinin olması gerekir.İki uygulama vardır.
-İşsizlik sigortası uygulaması,
-Tarım Destekleme fiyatları.

Otomatik istikrar sağlayıcılar ekonomisinin kendiliğinden düzene gireyeceğini sağlayan Monotaritler açısından etkili devletin müdahalesini şart koşan keynesyenler açısından tek başına etkisizdir.(iradi politikaları savunurlar)
Formül Esnekliği Yöntemi
Belli göstergelerden hareket ederek hangi önlemlerin hangi dönemlerde uygulamaya geçileceğinin belirlenmesidir.

GÖSTERGE ÖNLEM KONJOKTÜR DÖNEM
İstihdam
Fiyatlar G.D. Vergi Daralma
Gelir Canlanma

Ani işsizlik artar toplam talep düşer, vergiler düşer—DARALMA
Gelir artar toplam talep artar, vergi artar— CANLANMA

buradaki önlem almanın belirleyicisi Göstergedir.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: İradi Politikalar Karşısında Otamatik İstikrar Sağlayıcılar
  • Dosya Boyutu/Türü: 23 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir