Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası

Categories AÖF 4.Sınıf

ÜNİTE:3 EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MALİYE POLİTİKASI

*Keynesyen Yaklaşıma Göre; Piyasa ekonomisinde kendiliğinden toplam talep düzeyini, tam istihdam gelir düzeyini sağlamak mümkün değildir.Ekonomi eksik istihdam da dengededir.

*Devlet Maliye politikasını uygulayarak dengede ki milli gelir düzeyini yükseltmeye çalışır.

—Dışa Kapalı Ekonomik Denge —

………..Y….=…….C…..+…..Io….+….Go
GSMH(Gelir) Tüketim Yatırım Kamu Harc.

Basit keynesyen modelde GSMH’nın(Y) nihai mal veya hizmet talebinin parasal değerlerinin toplamına eşit olduğu söylenir.dışa kapalı bir ekonomide denge; tüketim(C), Yatırım(I), ve Kamu harcaması(G) toplamından oluşur.Bu modelde yatırımlar faizden etkilendiği için kamu harcamalı ise;siyasi politikalara bağlı olduğu için otonom kabul edilir.
*Tüketimi belirleyen harcanabilir gelirdir.
Harcanabilir Gelir(Yd); vergiler düşüldükten sonra, kişinin gelirinin harcayabileceği bölümüdür.

……=……. C….+…..c…..Yd–>Harcanabilir gelir.
……Otonom tükt….Uygulanmış tükt.

Yd =Y-To (Net Gelir = Brüt Gelir-Vergiler)

Otonom Tüketim(Co);kullanabilir gelir düzeyinden bağımsız tüketim miktarıdır.

Harcanabilir tüketim(C); Gelir arttıkça tüketimin artan kısmıdır. Ne kadar artacağını belirleyen orana ise Marjinal Tüketim Eğilimi(c) denilir.
Kamu Harcamaları Çarpanı; Kamu harcamalarında başlangıçta ki miktara göre gerçekleşen değişimi gösteren orndır.

Kamu Harcaması Çarpanı(K)–> K =___1___
………………………………………….. ….. 1 – c

Yapılan Kamu Harcaması çarpan oranında gelire yansır.

……….Y……=……..k…………/\G
……………….Çarpan…….Kamu Harcamasındaki
…………………………………..Değişiklik

ÖRNEK 1 = Marjinal Tüketim Eğiliminin %75 olduğu bir ekonomide yapılan 300 birimlik bir kamu harcaması 1000 birim olan başlangıç gelirini nasıl değiştirir.

…… k… =….1_………… __1__………….. _1_
……………..1 – c …………….1- 0,75 …………. 0,25

Y = k . /\ G –> _1_ . 300 –> 1.100 . 300 –> 4 . 300 = 1,200
…………………..0,25 …………25

ÖRNEK 2= Çarpan katsayısının 2 olduğu bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi kaçtır?

k = _1_……2 = _1_ (içler dışlar çarpımı yapılır)-> 2.( 1 – c ) =1-> 2 – 2c = 1 ->2c =1 -> c=_1_
…..1 – c……….1-c………………………………………….. ……………………………………….. 2

Vergi Çarpanı = Vergi çarpanı devletin uygulamış olduğu vergi politikasının gelirde ne kadarlık bir etki yarattığını gösterir.

Y=k ./\G
Y= _1_ . /\G
….1 – c

Y=_1_.(C./\To)yani kısaca –>Y=-1(C./\To )“/\ To=Vergideki değişik”
…. 1 – c………………………………………1 – c

ÖRNEK 3= Marjinal Tüketim Eğiliminin 0,75 olduğu bir ülkede devlet 300 birimlik bir vergi uygulaması yaparsa gelirdeki değişim ne kadar olur?

Y=_1_ .(0,75.300 )–>1.100 .(75 .300 )–> 4 . (75 . 3) –> 4 . 225 = – 900
…1- 0,75……………… 25….100

N O T = *Vergideki artış, Geliri (Y) azaltır.
………..*Vergideki azalış, Geliri (Y) arttırır.

**ÖNEMLİ NOT**= Vergi çarpanı, normal çarpanın bir eksiğinin negatif işaretlisidir. Örneğin; yukarda çarpan “4” vergi çarpanı bi eksiğinin negatiflisi yani “ – 3” tür.

Denk Bütçe Çarpanı = Devlet bütçesinde gelir ve giderlerin birbirine eşit olması durumuna bütçe denkliği,bu durumda yapılan bir harcamanın gelirde ne kadarlık bir etki yaratacağını gösteren orana “Denk Bütçe Çarpanı” denir.

Denk Bütçe Çarpanı her zaman için 1’e eşittir.

ÖRNEK 4 = Marjinal tüketim eğiliminin %80 olduğu ekonomide yapılan 400 birimlik kamu harcaması ;

a- Gelirde nasıl bir etki yaratır?
b- Bütçe denkse gelirde nasıl bir etki yaratır?

a- K = __1__ = 1._ -> 1.100 = 5 5.400= 2000
……… 1- 0,80……0,20 …………20

b- K = 1 . 400 = 400

Transfer Harcaması Çarpanı; Transfer harcamaları devletin karşılıksız olarak yürüttüğü harcamalar olduğu için normal kamu harcamalarında daha az etki yaratır.

=__1__ . ( c . /\Tr)
1- c

“Kamu çarpanının bir eksiği transfer çarpanıdır.”

***DEVAMI***

Maliye Politikası ve Açık Ekonomi

….(…X………M…) = net ihracat
….İhracat…..ithalat

…..Y…=…Co….+….I….+…Go…+…(..Xo…–…M…)

Bir ülkenin dışa açık olduğunu varsaydığımızda modele, ihracat ve ithalatı katmamız gerekir.
İhracat diğer ülkenin gelirine bağlı olduğu için otonomdur. İthalat ise; gelir karşılığında mal alımını temsil ettiği için gelire bağlı olarak artan bir şekilde değişir. Açık ekonomi varsayımı altında:
GSMH= Y = Co + I + Go ( Xo – M )

K = ….1….. ……………………………–> ihracat çarpanı
……1 – c(1 – t)+m

IS EĞRİSİ-Yatırımların Değişkenliği ve Milli Gelir

Yatırımların tasarruflara eşit olduğu gelir düzeylerini gösteren reel sektör denge eğrisidir. Faizler ile yatırımlar arasında ters orantı olduğunda IS eğrisi azalan eğime sahiptir.

Para Arzı ve Milli Gelir – LM EĞRİSİ

Üzerindeki her noktada para arzı ve para talebinin bir birine eşit olduğu para piyasası dengesi eğrisine LM eğrisi denir.

IS ve LM eğrisinin birbirine eşit olduğu durum dengededir.(1)Bu durumda devlet genişletici Maliye Politikası uygularsa IS eğrisi sağa kayar Gelir ve faizler artar.(2)Faizlerin yaratmış olduğu negatif etkiyi azaltmak için Merkez Bankası piyasaya para sürerse (Genişletici Maliye Politikası)Faizler azalacak gelirdeki artış daha fazla olacaktır.(3)

NOT:Bir ekonomide denge durumundayken fiyatlarda artma meydana geliyorsa piyasadaki para miktarı azalır.Bu da LM eğrisini sola kaydıracağı için faiz oranlarını arttırır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası
  • Dosya Boyutu/Türü: 25.3 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir