Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomik İstikrarın Gerçekleşmesinde Maliye ve Para Politikasının Etkinliği

Categories AÖF 4.Sınıf
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

ÜNİTE :4 EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞMESİNDE MALİYE VE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ

Kapalı Bir Ekonomide etkinlik= IS – LM analizinde IS eğrisi yatırılabilir fon piyasasını dengede tutabilen faiz oranını ve gelir düzeyini göstermektedir. LM eğrisi ise;para piyasasını dengeleyen faiz ve gelir düzeyini göstermektedir.Genel denge durumunda IS ve LM eğrisi bir birine eşitlenir.Bu analizi ilk kez inceleyen iktisatçılar HİCKS ve HANSEN olmuştur.Keynesyen iktisatçılar likitide tuzağından ötürü Maliye Politikası etkinliğini, monotaristler ise para talebinin faiz esnekliğinin 0 olması nedeniyle para politikası etkinliğini savunurlar.

Para Politikası Etkinliği

Ekonomi tam istihdam gelir düzeyinin altında dengedeyken genişletici para politikası uygulandığını varsayalım;

Keynesyenlere göre;Geniletici para polt.nın normal sonuçu ekonominin genişlemesine neden olur.

Ms(artar)—Nominal gelir(artar)—Ld (artar)—Lp(artar)—İ(azalır)—I(Artar)—Y(artar)
Para arzı arttırılıyor……………Tahvil talebi..Tahvil fiyatı……Faiz……Yatırım……GSMH

Normal Durumda

Keynesyenlere göre. likitide tuzağı geçerli olduğu için para arzındaki artış, toplam talebi arttırmamakta bu nedenle para politikası etkili olmamaktadır.Monotoristlere göre ise,kısa dönemde para politikası etkili olurken uzun dönemde faizlerin esnekliği düşeceği için sadece fiyatlar genel seviyesi etkilenmektedir.
Çağdaş keynesyenlere göre ise,ilk keynesyenlerden farklı olarak hem para hem de maliye poltikası etkindir.ancak yinede maliye politikasının etkibliği üzerinde yoğunlaşırlar.
Keynesyenler ile monotoristler arasındaki farkın nedeni; Para ve mali varlıklar arsı ikame edilebilirlik durumudur.Keynesyenler paranın ikamesi olarak sadece tahvili benimserken monotoristler ise tüm reel varlıkları bu gruba dahil ederler.

Maliye Politikasının Etkinliği

Ekonominin tam istihdam gelir düzeyinin altında dengede olduğu durumda devlet genişletici maliye politikası uygulanırsa; Toplam talep artacak, IS eğrisi sağa kayacaktır yapılan harcama Çarpan katsayısı kadar ekonomiyi etkileyecektir.*Borçlanma ile bu hakaret yapıldığında bu borçlanmanın finnasmanı vergilerle yapılacağı için ekonomiye geri dönüşü daha az olacaktır.Maliye Politikası Keynesyenler için tam etkilidir.Monotoristler içinse;Kamu harcamalarındaki artışın özel sektörlerdeki yatırımlarının azalmasına neden olacağından bu nedenle geri dönüşün istenildiği kadar olmayacağını savunurlar.

Son Olarak Fiyatların Kapalı Ekonomisindeki Etkisi;

Bir ekonomide para politikası uygulandığında faizler düşeceği için genişletici bir etki çıkması söz konusu olacaktır.Ancak;*Önemli olan Genişletici politikanın fiyatlar üzerinde yapacağı etkidir.Genişletici para politikası ekonomi üzerindeki etkisi,Genişletici Maliye Politikası etkisinden daha azdır.*Toplam talepteki artış fiyatları daha çok arttıracağı için maliye politikası çoğu zaman etkisiz kalacaktır.

Açık Ekonomide Maliye ve Para Politikasının Etkinliği

Dışa açık ekonomi iki sorunla karşı karşıyadır
—İç Denge; Tam istihdam ve fiyat istikrarının sağlanması
—Dış Denge; Ödemeler Bilânçosu dengesinin sağlanması

Sabit Döviz Kuru; Merkez Bankasının belirlemiş olduğu kur üzerinden alım satımın yapılmasıdır.

Esnek Döviz Kuru; Döviz kurunun piyasada serbestçe belirlenmesidir.

Sabit Döviz Kurunda Etkinlik; Dışa açık ekonomide Genişletici Maliye Politikası uygulanırsa gelir artacaktır. Kişiler gelirlerinin bir kısmını ithalata yansıtır, ithalatın artması dış açığa neden olacaktır.Bu da GSMH’yı azaltacaktır.
Para Politikası uygulandığındaysa; Yine aynı şey meydana gelecek para arzının artması ithalatı artıracaktır.ve daraltıcı etki ortaya çıkacaktır.Devlet bu durumda bu etkiyi azaltmak için piyasaya para sürerse ENFLASYON ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak;

Maliye Politkası-Tamamen etkisiz…|  Sabit kur piyasaları bağladığı
Para Politikası- Kısmen etkili……….| için kur kadar etkili olamaz

Esnek Döviz Kurunda Etkinlik; Genişletici maliye politikası uygulandığın da ilave talep yurt içinde kaldığı için döviz rezervi değişmeyecek ve bir sermaye hareketi olmayacaktır. Sermaye hareketiliğinde ise; kamu harcamalarının artması faiz oranlarını yükseltecek iç yatırımları ise azaltacaktır.
Ancak;faizlerin yükselmesi dışarıdan gelen fon miktarını arttırarak GSMH’nın artmasına neden olacaktır.
Genişletici Para politikası ise;Para arzının arttırıldığı durumda ülke içerisinde kalan ilave talebin bir kısmı yurtdışına kayacak bu yabancı paraların değerini arttırarak böylece talebin yurt dışına kayması önlenmiş olacaktır

Sonuç olarak; Hem Para Politikası hem de Maliye Politikası her ikiside etkilidir. Sabit döviz kuruna göre daha iyi bir sonuç verir.

Fiyatlar ve Açık Ekonomi
Açık ekonomide fiyatlar artarsa;
1-Yurt içinde üretilen malların fiyatı artar. Yabancı mallar ucuzladığı için ihracat azalır. İthalat artar.
2-Bu olay reel para arzını azaltacaktır.(reel para arzı=satın alma gücü)
3-İhracatın azalması ithalatın artması sonucunda dış açık oluşacaktır. Dışarıya döviz akışının hızlanması iç ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir.

***Yapılan deveülasyonların asıl amacı; ihracatı arttırıp dış açığı kapatmak için yapılmıştır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Ekonomik İstikrarın Gerçekleşmesinde Maliye ve Para Politikasının Etkinliği
  • Dosya Boyutu/Türü: 23.6 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir