Sponsorlu Bağlantılar

Ücret Politikaları

Categories AÖF 3.Sınıf
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Ücret Politikaları

  • Eşit işe, eşit ücret ödenmesi ilkesi, nasıl bir anlayışı ifade eder?
  • ilkeye işlerlik kazandırabilmek, hangi koşulların varlığını gerektirir ve bu alanda hangi güçlüklerle karşılaşılır?

• Eşit işe eşit ücret ilkesi; aynı işyerinde, eşit değerde işlerde, aynı verimle çalışanların ücretleri arasında bir farklılık gözetmeme düşüncesini ifade eder. Aynı nitelikteki iş kavramının açık olarak ifade edilebilmesi yönünde karşılaşılan güçlükler, bu alanda güncel bir tartışma ortamının oluşmasına yol açmaktadır.

Belirlenen ücretin reel değeri, fiyat yükselişleri karşısında hangi yol ve yöntemlerden yararlanarak, nasıl korunabilir?

• Enflasyon oranlarının yüksek seyrettiği ülke ve dönemlerde, saptanmış olan ücretlerin gerçek satın alma gücünü korumak, gereksinim olmaktan da öte bir zorunluluk haline gelir.

• Bu alanda; iş sözleşmeleri, mevzuat hükümleri, fiyat ve ücretlerin dondurulması yöntemi, toplumsal anlaşmalar, otomatik endeksleme yöntemi gibi araçlarından yararlanılır.

  • En az ücret düzeyinin ülke genelinde belirlemesi neden önem taşır?
  • Asgari ücreti, başka ücret düzenlemelerinden ayıran özellikler nelerdir? Asgari ücretler hangi kurumlar tarafından, hangi ölçüt ya da göstergelerden yararlanılarak, nasıl saptanır?

• Sosyal ücret anlayışının bir gereği olarak, bağımlı statüler altında çalışanların ve bakmakla yükümlü bulundukları kişilerin sosyoekonomik gereksinimlerini asgari düzeyde karşılayabilmelerine yetecek ücret miktarı hukuki düzenlemlerle belirlenerek güvence altına alınır.

• Asgari ücret taraşar açısından bağlayıcı bir ücret düzenlemesidir. işgörenin ve işin nitelikleri göz önünde tutularak belirlenmez. Tüm bağımlı statüler altında çalışanları kapsamanın ötesinde, parasal nitelikli bazı yaptırımlar ile ikramiye ve tazminatların hesaplanmasında bir gösterge olarak seçilir. Asgari ücret düzenlemesi, ulusal gelirin adil biçimde yeniden dağıtılabilmesi doğrultusunda bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretler, ülke genelinde sosyoekonomik bağlamda, mikro ve makro açıdan pek çok göstergeyi etkiler.

• Çeşitli ülkelerde asgari ücretler, farklı kurum ya da kuruluşlar tarafından, farklı yöntemlerle belirlenir.
Asgari ücretlerin ulusal düzeyde belirlenmesi yönünde bir anlayış giderek yaygınlaşmaktadır. Ücretler; ödenme biçimi, yeri ve dönemi yönünden nasıl korunulmalıdır?

• iş görme karşılığında ödenen kök ücret parasal bir nitelik taşır. Ücret, bir ülkede geçerli para birimi ile işgünleri ve işyerlerinde ödenir. Ücretlerin düzenli olması gereken ödenme dönemi en çok 1 ay’a dek uzatılabilir.

Ücretin neden belgelenmesi gerekir? Ücreti belgeleme va belgeleri koruma alanında yükümlülük kime aittir?

• Doğabilecek ihtilaşarda bir kanıta duyulacak gereksinim nedeniyle, ücret niteliğindeki ödemelerin belgelenmesi ve bu belgelerin işveren tarafından korunması gerekir.

SORULAR

1. Eşit işe eşit ücret ilkesi, aşağıdaki ücret türlerinden hangisi için geçerli değildir?

a. Kök ücret
b. Ek ücret
c. Asgari ücret
d. Kök ve ek ücret
e. Akord ücret

2. Bir işyerinde görülen işlerin, birbirleriyle karşılaştırmasının yapılıp değerlerine göre sıralandırılmasına ne ad verilir?

a. iş tanımı
b. Ücret sistemi
c. iş değerlendirmesi
d. Hiyerarşi
e. Performans

3. Aşağıdakilerden hangisi, ücretin satın alma gücünü korumak amacıyla yararlanılan araçlardan biri değildir?

a. Toplumsal anlaşmalar
b. Mevzuat hükümleri
c. Otomatik endeksleme yöntemi
d. iş değerlendirmesi
e. iş sözleşmeleri.

4. Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal anlaşmaların taraşarı doğru olarak verilmiştir?

a. Hükümet ve işveren sendikaları
b. Hükümet ve işçi sendikaları
c. Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları
d. işçi ve işveren sendikaları ve hükümet
e. Yürütme, yasama ve yargı organları

5. Toplumsal anlaşmalar öğretide hangi adla da ifade edilmektedir?

a. Tavsiye
b. Sosyal kontrat
c. Sözleşme
d. Mukavele
e. Toplu iş sözleşmesi

6. Eşel Mobil yönteminin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bu yol ile reel ücretlerin sabit tutulması hedeşenir.
b. Uygulamalarda daha çok fiyat endeksleri temel alınır.
c. Toplu pazarlık sisteminin bir seçeneğidir.
d. Ülke genelinde, yürürlüğe konulacak hukuki düzenlemelerle işlerlik kazanır.
e. Toplu sözleşme hükümleri içinde yer verilebilir.

7. Asgari ücretlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Bir pazarlık ücretidir.
b. Bağlayıcıdır.
c. Ek ücret anlayışının ürünüdür.
d. Salt işçi statüsü altında çalışanları kapsar.
e. Normal iş süresinden daha uzun süren çalışmalar için ödenecek ücretlere ölçüt olur.

8. Asgari ücret düzenlemeleri hangi alanda doğrudan bir etki oluşturmaz?

a. Genel fiyat düzeyi
b. istihdam hacmi
c. işsizlik oranları
d. Ekonomik büyüme
e. Sendikal kademelenme

9. Ücret ödenme dönemi en geç ne kadarda bir olabilir?

a. 1 hafta
b. 15 gün
c. 1 ay
d. 3 ay
e. 6 ay

10. Ücret ödemelerini belgeleme konusunda kim ya da kimler yükümlüdür?

a. işçi
b. işçi ve işveren
c. Personel müdürü ve yanında çalışan işçiler
d. işveren
e. Ödemelerle ilgili zarara uğrayan taraf

CEVAPLAR

1 2 3 4 5
E C D D B
6 7 8 9 10
C B E C D

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Ücret Politikaları
  • Dosya Boyutu/Türü: 24.5 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir