11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 11.Sınıf Biyoloji  2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1. DNA ile RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız ?

2. 20 000 nükleotidten oluşan bir DNA da Adenin nükleotid sayısı 2500 dür. Buna göre bu DNA da nükleotidler arasında kaç hidrojen bağı vardır?
3. AaBbCcDd * AaBbCcDd çaprazlaması sonucu oluşan genotip ve fenotip sayısını bulunuz?

4. AaBBCcDdXX * AABbCcDdXY çaprazlanması sonucu AaBBCCddXX ve AABBccDDXYgenotipli bireylerin meydana gelme ihtimallerini hesaplayınız?
5. Hemofili hastalığı bakımından sağlam bir anne ile hemofili hastası babanın bir kızı oluyor. Bu kızın hemofili bir erkek ile evlenmesi sonucu oluşan çocuklarının hemofili durumlarını gösteriniz ?

6. Aşağıda kan gruplarının fenotipleri verilen bireylerin genotiplerini bulunuz?

7. Bir canlıda iki karakter bulunduğu ve her karakterin iki genle kontrol edildiği biliniyor. Bağımsız olan bu karakterler için homozigot resesif olan bir canlı hangi genotipte bir canlı ile çaprazlanmalıdır ki F2 dölünde 9:3:3:1 oranı elde edilsin?

8. 10000 bireylik bir populasyonda homozigot baskın bireylerin sayısı 3200 olduğuna göre çekinik fenotipli ve baskın geni taşıyanların sayısını bulunuz.

9. Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ürünlere örnekler veriniz.

10. Genetik klonlama basamaklarını anlatınız.                                                          Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar