Endokrin Sistem Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Sponsorlu Bağlantılar

Endokrin Sistem ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Endokrin Sistem konusuna  hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Endokrin Sistem ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com.tr Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı

Endokrin Sistem 

1.

Genç dişi farelerin hipofiz bezleri çıkarıldığında yumurtalıklarının ve döl yatağının normal olarak gelişmediği ve yumurtlama düzeninin bozulduğu görülmüştür.

Bu deney, bilim adamlarını, insanda hipofiz bezinin, yumurtalıkların ve döl yatağının gelişmesini ve çalışmasını etkilediği sonucuna götürmüştür.

Bilim adamlarının, bu yargıya varırken dayandıkları temel sayıltı (faraziye) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hipofiz bezi çıkarılmayan farelerde üreme olaylarının normal olarak sürmesi

B) Fareler ve insanlarda aynı hormonların aynı etkileri yapması

C) Farelerde hipofiz bezinin diğer iç salgı bezlerinin görevlerini kontrol etmesi

D) İnsanlarla farelerin kan yapılarının birbirine benzemesi

E) Hem farelerin hem de insanların yavrularını sütle beslemesi

1981-öSS

1.

İnsanlarla, fareler memeli grubundan olduğundan aynı etkiye sahip ortak hormanların olduğu düşünülmüştür.

Bilimsel çalışmada bu tür genellemeler kullanılarak kısa sürede daha fazla canlı grubunun ve daha çok özelliğin incelenmesi sağlanmıştır.

Ama bu tür genellemelerin yapılabilmesi için canlı gruplarının çok benzer olması gerekmektedir.

Cevap – B


2.

Bir insanda başlangıçta beynin, daha sonra omuriliğin yönettiği işlev aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Müzik eşliğinde, bildiği bir dansı yapma.

B) Düşerken bir yere tutunma.

C) Bir yiyeceğin tadına bakma.

D) İsteyerek gözlerini kapalı tutma.

E) Uykudayken, iğne batırılan elini çekme.

1988-ÖSS

2.

İnsanların isteyerek yaptıkları birçok hareket fazlaca tekrarlanırsa alışkanlık oluşturur. Bu tür davranışlar önce beyinden idare edilir. Alışkanlık haline gelince omurilikten idare edilmeye başlanır ve refleks olur.

Düşerken bir yere tutunmak reflekstir. İğne batırılınca elini çekmek de reflekstir. Bunlar her zaman omurilikten düzenlenir.

Yiyeceklerin tadına bakmak ve isteyerek gözlerini kapatmak istemli yapılan hareketlerdir. Beyinin kontrolündedir. Alışkanlık oluşturmaları çok zordur.

Bir insanın dans etmesi de istemlidir. Ama önceden öğrendiği bir müziğe göre ritm tutması ve dans etmesi, beynin devre dışı kalmasını sağlar. Bu tür davranışlara “şartlı refleks” denir.

Cevap – A


3.

İnsan vücudundaki hormonların miktarlarını belirlemek amacıyla, yaygın olarak aşağıdakilerden hangisi incelenmektedir?

A) Kan                      B) Deri döküntüsü                  C) Dışkı

D) Tükrük                E) Gözyaşı

1992ÖSS

3. 

Hormonlar, endokrin (iç salgı) bezlerinden salgılanırlar. Bu bezler kanalsızdır. Salgılarını doğrudan kana verirler ve kan ile etkileyecekleri yapılara taşınırlar. Bundan dolayı hormonlar en çok kanda bulunur.

İdrarda da belli oranda hormon ya da bunların yıkım ürünü bulunur. Ancak hormon tahlilleri en sağlıklı ve yaygın olarak kandan yapılır.

Cevap – A


4.

Ses ve ışık uyarıları alan duyu hücreleri, merkezi sinir sistemine birbirinin aynı özellikte uyarılar gönderdikleri halde, bu uyarılar ses ve ışık olarak farklı niteliklerde algılanırlar.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Uyarıların merkezi sinir sisteminde yorumlanma sürelerinin farklı olması

B) Uyarıların merkezi sinir sisteminde farklı bölgelere ulaşması

C) Uyarıları merkezi sinir sistemine götüren sinir hücresi sayısının farklı olması

D) Merkezi sinir sistemine ulaşan sinirlerin farklı kimyasal maddeler salgılaması

E) Merkezi sinir sistemine ulaşan sinirlerin farklı uzunluklarda ve kalınlıkta olması

1986ÖSS

4.

Uyaran faktörler ve uyartıyı alan yapılar farklı olabilir. Ama impulsların oluşumu ve sinir hücrelerinde taşınma biçimi aynıdır. Buna rağmen ses ve ışık gibi farklı uyaranlar farklı tepkiler oluştururlar. Birisiyle işitme, diğeriyle görme sağlanır.

Bunun nedeni her uyartı çeşidinin sinir merkezine ulaştığı yerin farklı olmasıdır.

Yani sinir merkezinde görme bölgesi, işitme bölgesi, tatma bölgesi, vs. ayrı bölgeler vardır. Bunlar gelen impulsları farklı yorumlayarak farklı cevaplar verirler.

Cevap – B


5.

Babası Aslı’ya gazeteyi getirmesini söyledikten sonra, Aslı şu davranışları yapar :

I. Okumakta olduğu kitabı bırakır.

II. Ayağa kalkar.

III. Gazeteyi yerinden alır.

IV. Babasına götürür.

Bu davranışlarından, merkezi sinir sisteminin yönetiminde gerçekleşenler, aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Yalnız I                    B) II ve IV           C) I, II ve III

D) II, III ve IV           E) I, II, III ve IV

1992ÖSS

5.

Soruda anlatılan dört olayın her birisi istemli olarak yapılan davranışlardır. Bunun için merkezi sinir sisteminin (beyin) kontrolündedir.

Refleks olması ve omurilikten kontrol edilebilmesi için ya alışkanlık haline gelmiş davranışlar, ya da istemsiz yapılan ani davranışlar olması gerekir.

Sadece IV. maddede belirtilen “götürme işlemi” içinde refleksten bahsedilebilir. Çünkü yürüme reflekstir. Ama bu düzensiz bir yürüme olmayıp, babasına doğru olduğundan beyin yine devrededir.

Ayrıca, refleks olarak gerçekleşen olaylar bile yapılsa, bunlar da merkezi sinir sistemi kapsamındadır. Çünkü omurilik, merkezi sistemin bir elemanıdır.

Cevap – E


6.

Birdenbire karşısına çıkan bir yayaya çarpmamak için hemen fren yaparak aracını durduran bir sürücüde, kalp atım hızının artması, tansiyon yükselmesi, ağız kuruluğu gibi, sinirsel ve hormonal olarak kontrol edilen tepkiler ortaya çıkar.

Tehlikenin geçmesine karşın, sürücüdeki bu tepkilerin bir süre daha aynı düzeyde kalması ve daha sonra bireyin eski haline dönmesi, hormonlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Salgılandıkları yerden farklı bazı yerlerde iş görmesi

B) Küçük miktarlarının bile büyük etki göstermesi

C) Yıkımının belirli bir zaman sonra başlaması

D) Bireyde metabolizma hızını değiştirebilmesi

E) Etkilenen dokuya (organa) kan yoluyla taşınması

1999ÖSS

6.

Hatalı Soru,İptal

Canlılardaki düzenleyici ve denetleyici sistemler, sinir ve endokrin sistemleridir.

Sinir sistemi, dış ortamdan gelen uyartılara hızlı cevap vermeyi sağlar. Ancak etkisi kısa sürelidir.

Endokrin sistem ise, uyartılara, hormonları kana salgılayarak cevap verir. Hormonlar kanda bulunduğu sürece etkileri devam eder. Uyartı geçtikten sonra da kanda belli bir miktar hormon bulunmaktadır. Bu hormonlar yıkımı tamamlanıncaya kadar tepki devam edecektir.

Cevap – C


7.

Memeli bir hayvanın düşmanından kaçabilmesi için hormon bezleri, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla etkinlik gösterir?

A) Duyu organları – kas sistemi – hormon bezleri – sinir sistemi

B) Kas sistemi – sinir sistemi – duyu organları – hormon bezleri

C) Duyu organları – sinir sistemi – hormon bezleri – kas sistemi

D) Sinir sistemi – duyu organları – kas sistemi – hormon bezleri

E) Duyu organları – kas sistemi – sinir sistemi – hormon bezleri

2000ÖSS

7.

Bir memeli hayvanın, veya benzer özelliklere sahip olduğu için insanın, düşmanın kaçabilmesi için ilk olarak onu algılaması (görmesi, dokunması, işitmesi, koklaması, vs.) gerekir. Bu ise duyu organlarıyla sağlanır.

Duyu organlarının algıladığı etken, merkezi sinir sistemince değerlendirilerek gerekli organlar uyarılır. Bu uyarı, doğrudan çizgili kaslara yapılabileceği gibi, önce endokrin bezlere, sonra da çizgili veya düz kaslara yapılabilir.

Cevap – C


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Endokrin Sistem Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 267 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar